Profilový systém TROCAL

Německý profilový systém TROCAL společnosti PROFINE GmbH, která vyrobila první plastové okno na světě se co do technické vyspělosti, úrovní statiky a propracovanosti jednotlivých detailů právem řadí k nejlepším    produktům na evropském trhu.

Za zmínku stojí zejména patentovené uspořádání vnitřních stěn profilů, které výrazně zvyšuje jejich tuhost a zlepšuje tepelně - technické vlastnosti.

Unikátní systém středového těsnění - takzvané dvoustupňové těsnění funkční spáry - zabezpečuje vysokou odolnost oken vůči zatékání a tudíž žádná omezení na zabudování okenních prvků ve výškových budovách, výrazné zlepšení vnitřních povrchových teplot, zvýšenou ochranu proti hluku, umístění kotevních prvků a především celoobvodového kování v suché zoně za středovým těsněním.

Kvalitní celoobvodové kování MACO Multimat dodávané standardně včetně mikroventilace jako čtvrté polohy kliky a pojistky proti chybné manipulaci s klikou umožňuje snadné a pohodlné užívání. Pro umocnění čistých linií profilů i jejich snazší čištění lze okna profilového systému Trocal osadit tzv. skrytým kováním. Klasické viditelné závěsy zmizí a nahradí je skryté kování osazené ve funkční spáře okna ( prostor mezi rámem a křídlem).

Všechna okna jsou standardně osazena izolačními dvojskly nebo trojskly s teplými nekovovými meziskelními rámečky TGI nebo SWISSPACER V. Samozřejmostí je možnost dodávky skel ornamentních, bezpečnostních protihlukových, probarvených, atd.

Trocal 76 MD

Šestikomora o stavební hloubce 76 mm se středovým těsněním a izolačním trojsklemTrocal 76 AD

Pětikomorový systém s izolačním trojsklemTrocal 88

NOVINKA
1